Vòng tay tết chỉ tình bạn bản rộng

20.000₫
Vòng tay tình bạn bản rộng được đan từ sợi chỉ thêu với 6 mẫu khác nhau. Ảnh do shop tự chụp. Khách lựa mẫu theo số thứ tự từ trên xuống dưới nhé ^^ Vòng dài gần 40cm nên khách làm vòng chân vòng tay đều được nhé.