Túi voan đựng vòng tay - túi nhung đựng vòng tay

2.000₫
Túi đựng vòng bên tớ có 3 loại là túi voan nhiều màu (9x12cm), túi nhung (9x12cm) và túi nhũ vàng. Giá bán lần lươt kaf: - Túi nhung: 5k/c - Túi voan:2k/c,150k/100c (trả giá) - Túi nhũ vàng: 3k/c