Túi 7m dây ruy băng 7 màu

5.000₫
Ruy băng lụa rộng 6mm-10mm 7m, mỗi màu 1m, màu shop chọn ngẫu nhiên #heremihandmadeshop bnnbbbbbbbnnbbbbbbbnnnnbbbbvvghvccdfccbngfxxcbbhgdsfhjgdcgghjhcxjjv