Thước sắt

15.000₫
Thước sắt 15-30cm dùng trong đo cắt dùng dao dọc giấy, dao trổ để tránh bị lẹm vào thước - Loại 15cm: 10k - Loại 30cm:15k Thước là loại mỏng 0.35mm (thước lá) #Hemi #biamohinh