Thân cây - nguyên liệu làm cây mô hình, cỏ, nước

5.000₫
1. Keo sữa(3k): để dán bột xốp lên làm thảm cỏ, nước, làm cây 2. Chổi quét: Để quét keo sữa lên thân cây, bề mặt rùi rắc bột->6k 3.Khách xem giá thân cây theo phân loại hàng ạ. (Chiều cao cây có ở từng ảnh phía sau ạ, cây thấp nhất là 6cm :D) 4. Bột xốp làm cỏ, làm cây: 6k/túi 10g,16k/túi 30g 5. Miếng dán lên bề mặt nước để tạo bề mặt gợn sóng: #nhamohinh #biamohinh #quekem #heremihandmadeshop #handmade #nguyenlieuhandmade