Tag treo khuyên tai, vòng tay, vòng cổ

15.000₫
Tag treo khuyên tai:15k/20c,50k/100c Tag treo vòng tay:15k/20c,50k/100c Tag treo vòng cổ: 22k/20c,50k/50c,90k/100c Khách lưu ý trong phân loại tag cổ có ghi 50k/100c nhưng k phải giá đó đâu ạ,do shopee k cho để phân loại giá khác nhau xa quá nên t để vậy ạ->90k/100c #tagtreo