Set nguyên liệu làm dreamcatcher 12cm

30.000₫
Set nguyên liệu làm dreamcatcher vòng 12cm 1 màu lông bao gồm: - 1 vòng sắt 12cm - 6m dây cói - 3m da lộn - 1 túi hạt gỗ/hạt đen hoặc trẮng - 1 túi lông Các b chọn màu lông theo phân loại hàng nhé. Các b có thể tự kiếm nguyên liệu tron mục dremcatcher để làm