Set 2 cốc đong tặng kèm ống hút

15.000₫
Thay vì dùng cân tiểu ly, khách có thể mua cốc đong để có thể lấy keo AB với tỷ lệ chính xác hơn, ống hút giúp việc thêm keo được chính xác. 20k/set 2 cốc, tặng kèm ống hút có chia vạch.