Set 10 dây uốn cành hoa 80cm

8.000₫
Trong ảnh là cả 100 dây nhé cả nhà. Dây bọc 1 lớp bóng tráng bên ngoài dùng để làm cành hoa.1 sợi dài 80cm, các b dùng kìm để cắt ạ