Mực dấu 6 màu let’s color

28.000₫
30k/hộp dấu 6 màu kích thước 9.4x5.1x2.1cm dùng trang trí sổ thiệp- scrapbook #handmade #scrapbook #scrapbooking #hottrends