Móc treo điện thoại/di động (5c)

6.000₫
Dây treo điện thoại 6k/5 sợi 9k/10 sợi 40k/50 sợi Nếu có ghi chú khác về màu sắc, b inbox shop nhé :x #nguyenlieuhandmade #heremihandmadeshop