Miếng dán giữ ảnh

5.000₫
Giá bán:5k/tấm Cách sử dụng: Bạn lấy 4 tấm tam giác đưa vào 4 góc của ảnh/thời khoá biểu.... sau đó dán tấm ảnh vào album/tường như hình Một tờ có khá nhiều miếng tam giác như vậy, các bạn tha hồ dùng nhé ^^