Mặt xỏ hình bàn tay (túi 1-5 mặt)

3.000₫
Mặt hình bàn tay dùng làm vòng tay handmade Giá bán: 4k/mặt,13k/5 mặt www.heremishop.com #handmade #handmade #hotitems