Mặt tuyết làm vòng mẫu mới (sỉ 1k)

3.000₫
Mặt tuyết làm vòng mẫu mới to hơn mẫu cũ chút ạ mà giá lại tốt hơn. Giá bán:3k/mặt,7k/5 mặt,12k/10c,mua từ 30c giá chỉ 1k/c