Mắt thú bông

1.400₫
Mắt thú bông có xoáy vit đằng sau giúp mắt đc gắn chặt và sâu hơn. 1 bộ gồm 2 mắt,2 bu nhựa phía sau Có các loại 5mm,14mm,20mm