Mặt charm làm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay bán theo cặp

8.000₫
Mặt charm làm khuyên tai đủ mẫu. Giá tính theo cặp ạ: - Sao: 8k/ cặp - Quạt: 8k/cặp - Tròn: 12k/cặp - Love: 12k/cặp - Sao: 12k/cặp - Thoi:12k/cặp - Tim:14k/cặp Khách lựa mẫu theo phân loại hàng ạ. Đây là mặt của khuyên tai, b chỉ cần gắn thêm khuyên các loại bên t bán sẵn để thành sp hoàn chỉnh.