Lốc 10 cuộn băng dính hoạt hình

25.000₫
Lốc gồm 10 cuộn băng dính hoạt hình như hình. Mỗi cuộn dài 2.5m Giá bán:25k Các bạn có thể dán lên vở, kính, trang trí góc học tập...