Lố 12 hộp đựng vòng tay

84.000₫
Hộp đựng vòng tay, nhẫn, khuyên....: 12k/hộp, 30k/3 hộp, 84k/12 hộp ( đáy đen bọc nhung, nhấc đáy lên để lồng vòng tay) Kích thước:7x9x2.5cm