Kim thêu to (túi 2 chiếc, xỏ được chỉ thêu, ruy băng)

5.000₫
Kim to dài hơn 5cm, lỗ rộng 1cm thích hợp cho các khách dùng để xỏ dây to, kể cả ruy băng, chỉ thêu, xâu vòng ... Giá bán:5k/2 chiếc