Kim chỉ, khâu may

Kim xâu vòng

5.000₫

Kéo cắt chỉ

5.000₫

Ô ghim vải

6.000₫

Khoá 22cm

2.500₫