Kìm cắt uốn các mẫu

25.000₫
Kìm mũi tròn (phải) dùng để uốn phụ kiện khuyên tai, nhẫn,.... Kìm cắt để cắt dây trang sức độ cứng vừa phải tầm <1.5mm Ngoài ra bên t có cả kìm nhọn (trái)- dụng cụ cần thiết để làm vòng tay, kẹp vòng; kìm cắt (mẫu giữa) để cắt dây ạ....