Kìm bấm lỗ

25.000₫
Kìm bấm lỗ bấm được: - Giấy - Vải dạ - Bìa mô hình 3mm Các chất liệu khác mình chưa thử Nói chung mình dùng thử thì bấm thấy sắc và dễ hơn loại hai lỗ ngoài văn phòng phẩm :)