Khuyên, xích, kẹp làm khuyên tai, vòng

30 càng cua bạc

20.000₫

Xích làm vòng

6.000₫

5g Mũ hoa 6mm

10.000₫