Khung treo nôi các loại

80.000₫
Khung treo nôi về rồi ạ: - Khung treo nôi gồm cả khung chữ X chưa bao gồm hộp nhạc: 80k - Khung treo nôi bộ đầy đủ gồm cả hộp nhạc #vặn_cót y ảnh: 130k (hộp nhạc cót có nút tắt) - Bộ khung treo nôi kèm hộp nhạc #chạy_pin phát 35 bài hát có nút tắt mở: 200k