Huy hiệu hoạt hình xinh xắn 25 mẫu

10.000₫
Huy hiệu đủ mẫu siêu xinh đây ạ. Huy hiệu vừa to vừa đẹp, trên bề mặt huy hiệu có mẫu có lớp bóng kính, khi lấy về khách bóc lớp bóng kính ra rồi mới sử dụng ạ. Hiện bên t có sẵn 25 mẫu ạ. Sản phẩm được chia làm 2 trang, khách chọn phân loại trang (A hay B) rồi chọn đến mã sp nhé.