Hộp nhạc 35 bài hát tự xoay chạy pin lắp treo nôi

120.000₫
Hộp nhạc chạy pin gồm 35 bài hát chạy liên tục và tự xoay. Có công tắc tắt nhạc. Nhạc gồm 35 bài hát không lời nhẹ nhàng; âm thanh vừa phải.