Hạt gỗ vuông làm vòng các kiểu (gói 10g)

5.000₫
Một túi đc số lượng như ảnh đăng phía sau; màu sắc đa dạng. Ngoài ra có thể là phụ kiện trong làm sách vải... các b kết hợp đan với dây cói cũng đẹp 5k/túi Các b mua thêm dây cước chun thì 6k