Hạt gỗ làm khuyên tai túi 10 viên

10.000₫
Hạt gỗ loại đẹp dùng xỏ vòng tay, làm khuyên tai: 1. Hạt lập phương có kích thước cạnh 12mm:10k/10v 2. Hạt dẹt có lỗ ở cạnh hạt: 10-15mm: 8-10k/10v 3. Hạt đa giác:10*10mm:12k/10v 4. Hạt tròn gỗ mịn: 10mm:10k/20g 5. Hạt sừng mài 10mm: hết hàng