Gói 100 sao phát quang loại 2cm

15.000₫
Sao phát quang 2cm dùng dán trang trí, 1 bộ có 100c đủ màu như ảnh và miếng dán phía sau. Giá bán:15k/bộ #sao #phátquang #saophatquang