Giấy quilling đủ tông màu

10.000₫
Giấy quilling đủ tông màu: - Tập giấy theo tông: mỗi tập có 100 sợi, gồm 9 gam màu cùng tông, mỗi sợi dài 39cm, rộng 5mm—>10k/tập - Tập giấy đủ tông màu (mẫu cuối bên phải mà nhiều màu như cầu vồng ý các b): 1 tập có 260 sợi, với 26 tông màu, mỗi sợi dài 39cm, rộng 5mm—>15k/tập Mình để phân loại theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống ạ.