Giấy nhún Trung Quốc

12.000₫
1 cuộn giấy nhún có kích thước: 0.5mx2.5m Khối lượng:100-120g/cuộn Giá bán:12k/cuộn Ứng dụng: Làm hoa giấy nhún Khách ghi mã màu vào phần ghi chú #giaynhunlamhoa #giaynhun