Giấy gấp sao

5.000₫
Giấy gấp sao phát quang được trong bóng tối, sao. Khách ghi chú màu hoặc chúng tớ chọn mẫu ngẫu nhiên nhé^^ Khách có thể mix mẫy này với set 136 sao giấy siêu xinh bên tớ để hộp chứa sao thêm sinh động ạ. #daquang #sao #đomđóm