Gai dính có keo (đen trắng)

10.000₫
Gai dính bên cạnh loại không keo, bên mình bán thêm loại có keo tiện lợi này ạ. Khách chỉ cần bóc ra dán vào bề mặt cần gắn gai dính. Nhưn vậy việc dán gai dính sẽ trở lên tiện lợi và sạch sẽ nhanh chóng hơn (khoing phải dán keo hay khâu) Giá bán 10k/m - là giá của cả cặp ab Sẵn đen và trắng bản 2cm