Dụng cụ xâu chỉ 1

4.000₫
Dụng cụ xâu chỉ: - Kích thước: 6.8cmx2cm Cách sử dụng: Kiểm tra các lỗ ở một bên. Đưa kim vào lỗ. Nhấn phần giữa như hình ảnh được hiển thị, cho đến khi cái móc nhỏ nhô ra. Kéo chỉ may trên móc. Bỏ bấm phần giữa. Rút kim ra, và chỉ may chạy qua.