Đinh 3 chân

1.000₫
Đinh 3 chân tiện dụng chắc chắn. Đóng tường dễ dính mà lại vưbgx chắc, không sâu làm hỏng tường. Các bạn mua nhiều liên hệ đc tư vấn