Dây thừng đan lá trang trí (1m)

5.000₫
Dây này khách hỏi mà mãi giờ tớ mới chịu up hihi Dây thừng đan lá:5k/m, 45k/10m dùng để trang trí, làm vòng đội đầu.... #trangtrinhacua