Dây may mắn đỏ đen đủ size

10.000₫
Dây may mắn bây giờ bên tớ có nhiều loại hơn rồi nhé cả nhà :3 Bên t hiện bán tối thiểu 10 dây ạ: 10k/10 dây/loại; 80k/100 dây Có các loại: - Loại 1: Dài 50cm, đường kính 2mm có màu đỏ đen 10k/10 dây - Loại 2: Dài 20cm, đường kính 2mm có màu đỏ- đen 10k/10 dây - Loại 3: Dài 20cm đường kính 4mm —> CHỈ CÓ ĐỎ 10k/10 dây