Dây làm balo rút

5.000₫
Dây làm balo rút: 5k/m Làm một balo (bằng vải lilen shop có bán) kích thước 35x50 cần khoảng 4m dâykknbbbbvvb #balorut #handmade