Dây cước thun co giãn xỏ vòng nguyên cuộn 91-100m

75.000₫
Cước thun co giãn xỏ vòng nguyên cuộn 75k Kích thước dây:1mm, dài tầm 90m Dây này mình thấy dai bền hơn cước lụa và cước trong các b ạ. :D