Dây cước không co giãn (cuộn 45-48m không co giãn)

6.000₫
Dây cước không co giãn được dùng để làm vòng, xâu hạt.... Khách có thể mua càng cua và khoen tròn (trong shop) để gắn làm đầu dây vòng 1 cuộn dài 45-48m, có độ dày 0.5mm