Dây cói 1mm nhiều màu làm vòng tay 5m

5.000₫
Mình quên không chụp cả màu trắng nữa ^^ Dây này có thể dùng để đan vòng trong và vòng ngoài dreamcatcher nhé!!! 5k/5m Các b inbox mình màu khi đặt hàng nhé!