Dập hoa đào 2.5cm (1 inch)-3.8cm (1.5 inch)

60.000₫
Dập trợ lực mẫu hoa đào 2.5cm:60k/chiếc Dập hoa đào 3.8cm: 120k/chiếc Sản phẩm dập được giấy nhưng không dập được vải dạ các khách nhé ^^