Bộ dụng cụ làm mô hình

120.000₫
Bao gồm: 1. Bút dạ 2 đầu 2. Nhíp gắp 3. Dao trổ 4. Súng bắn keo+2 keo 5. Thước sắt Bộ dụng cụ để để làm nhà mô hình, khắc tiểu cảnh và những việc handmade đang và muốn làm Các bạn làm hàng handmade nên sẵm cho mình một bộ dùng lâu dài nhé