Bộ 6 tấm sticker thỏ hồng so hot

15.000₫
1 túi sticker gồm 6 tấm sticker cùng loại nhau (tim/sao/tròn) để dán trang trí sổ, cốc, góc học tập.... #stickerbook #scrapbook