Bìa màu A4 đỏ - đen - trắng (10 tờ)

15.000₫
Bìa màu A4:Đỏ/đen 15k/10 tờ Các bạn chọn: 1. 10 đỏ 2. 10 đen 3. 5 đỏ 5 đen Dùng làm thiệp/scrapbook.... Mình bán cả bìa a3 nữa