5m dây chun co giãn 1mm kim tuyến

10.000₫
Dây chun kim tuyến loại 1mm dùng làm dây buộc tóc, xỏ vòng: 10k/5m,16k/10m Sẵn 2 màu vàng và bạc như ảnh ạ. #chuncogian #daycogian