50 Bìa màu a4 làm thiệp, scapbook

25.000₫
Bìa màu a4 làm thiệp. Giấy thủ công Sản phẩm không thể thiếu cho các bé mâvm non. Văn phòng phẩm cho học sinh tiểu học hay làm bìa sổ. Nếu các bạn muốn chọn màu bạn ghi chú giúp shop nhé