10m dây tim 1.5mm

10.000₫
Dây tim 1.5mm dùng làm vòng tay chỉ đỏ, vòng tay may mắn,m. Dây này sau xoắn thường có đường kính 2mm để xỏ bi qua các b nhé!!!